spekter.no>Kurs og konferanser>Hvordan integrerer vi flyktninger og innvandrere i arbeidslivet?

Spekter inviterer medlemmene til en møteplass for inspirasjon og erfaringsutveksling om integrering av flyktninger og innvandrere i arbeidslivet.

Arbeidslivet er en viktig arena for å integrere flyktninger og innvandrere inn i det norske samfunnet. Spekters medlemsvirksomheter har i mange år hatt en sentral rolle i dette arbeidet, og det finnes en rekke eksempler på godt integreringsarbeid i virksomhetene.

Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk i 2016 en samarbeidsavtale for å få et ytterligere skyv i dette arbeidet. Som et ledd i oppfølgingen av avtalen, inviteres medlemsvirksomhetene til et møte for inspirasjon og erfaringsutveksling om utfordringer og tiltak. 

Tid: Torsdag 21. september kl 10:00 - 14:00.
Kaffe og registrering fra kl 9:30. Det serveres lunsj ca kl 12:00.

StedSpekter, Sørkedalsveien 6, Majorstua, Oslo (KPMG-bygget - 18 etg.)

Program:

Arbeidslivets rolle i integreringsarbeidet
Olav Kvam, fagsjef i Spekter

Utfordringer og muligheter i integreringsarbeidet 
Morten Sonniks, seniorrådgiver i Mangfolds- og integreringsdirektoratet

NAVs støtteordninger – oversikt over ordninger 
Steinar Danielsen, seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kommunenes flyktningetjeneste – deres bidrag i integreringen
Hilde Lyngroth Selsing, flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune

Erfaringer og eksempler fra virksomheter:

  • Oslo universitetssykehusMaja Garnaas Kielland, seksjon for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester
  • Mantena. Øystein Olsen, HR-sjef 
  • Posten Norge. Sharmin Ahmed, seniorrådgiver mangfold og integrering
  • Nettbuss. Elise H. Hannestad, HR-sjef med ansvar for opplæring og utvikling 

Målgruppe: 

Ledere og HR-medarbeidere i Spekters medlemsvirksomheter med strategisk eller operativt ansvar for integrering, opplæring, bemanning eller virksomhetens samfunnsansvar.

Påmeldingskjema 

Arrangementet er kun for medlemmer. Påmeldinger registreres løpende. Påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.

Kontakt:

Fagansvarlig: Johan Tore Solberg, spesialrådgiver i Spekter. E: johan.tore.solberg@spekter.no
Praktiske spørsmål: konferanse@spekter.no