spekter.no>Kurs og konferanser>Hovedtrekk i hovedavtalen

Kurset skal skape bevissthet om og sette ledere i stand til å bruke hovedavtalen som styringsverktøy

Målgruppe:  Ledere og HR-medarbeidere

Tid:  Onsdag 4. mars 2015. Kl 10:00 - 16:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget)

Tema:

  • Hovedavtalens formål og oppbygging
  • Forhandlingsmodell/overenskomststruktur
  • Drøftingspliktens innhold/prosess
  • Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
  • Tjenestefri 

Kursansvarlige: 

Håkon Cordt-Hansen, Bjørn Skrattegård og Anja Steinfeldt-Reisse.

Spørsmål kan også sendes til konferanse@spekter.no

Påmelding:

Påmeldingsskjema 

Det er ingen kursavgift, og det serveres lunsj i løpet av dagen. 
Det er begrensninger i antall deltakere. Ved fulltegning vil samme kurs bli arrangert senere.

Spekters kurs er forbeholdt ansatte i Spekters medlemsvirksomheter.