spekter.no>Kurs og konferanser>Helsepolitiske veivalg - hvordan blir framtiden for norsk helsevesen?
 • Spekter inviterte til konferanse om helsepolitiske veivalg 17. februar 2017 (foto: Thomas T. Kleiven)
  Spekter inviterte til konferanse om helsepolitiske veivalg 17. februar 2017 (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Torgeir Michaelsen og Bent Høie med debattleder Anne Grosvold (foto: Thomas T. Kleiven)
  Torgeir Michaelsen og Bent Høie med debattleder Anne Grosvold (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Anne-Kari Bratten åpnet konferansen "Helsepolitiske veivalg" (foto: Thomas T. Kleiven)
  Anne-Kari Bratten åpnet konferansen "Helsepolitiske veivalg" (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Anne Grosvold ledet konferansen (foto: Thomas T. Kleiven)
  Anne Grosvold ledet konferansen (foto: Thomas T. Kleiven)
 • Erik Magnus Sæther la frem Oslo Economics analyser av utfordringer i helse- og omsorgssektoren.
  Erik Magnus Sæther la frem Oslo Economics analyser av utfordringer i helse- og omsorgssektoren.
 • Grosvold intervjuet panelet med helseledere: Nils Kvernmo, adm. direktør St. Olavs Hospital HF, Lars Vorland, adm. direktør Helse Nord RHF, Grete Aasved, adm. direktør Aleris Helse AS, Lars Erik Flatø, adm. direktør, Lovisenberg Diakonale Sykehus, og Stein Kinserdal, adm. direktør Sykehuset i Vestfold HF (foto: Thomas T. Kleiven)
  Grosvold intervjuet panelet med helseledere: Nils Kvernmo, adm. direktør St. Olavs Hospital HF, Lars Vorland, adm. direktør Helse Nord RHF, Grete Aasved, adm. direktør Aleris Helse AS, Lars Erik Flatø, adm. direktør, Lovisenberg Diakonale Sykehus, og Stein Kinserdal, adm. direktør Sykehuset i Vestfold HF (foto: Thomas T. Kleiven)

Hvilke veivalg står helsepolitikere og ledelsen i helsesektoren foran – og hvordan ser framtiden ut? Hvilke virkemidler har vi, og hvordan kan disse tas i bruk for å sikre et bærekraftig helsevesen? Her finner du opptak, artikler og bilder fra konferansen.

Tid: 17. februar kl 11:00 - 14:00.  Sted: Hotel Bristol, Oslo

Konferansen ble overført direkte her på våre nettsider. Opptakene er tilgjengelig under.

Artikler fra konferansen: 

-Prioritering og omstilling blir avgjørende
– Skal Norge fortsatt kunne ha et av verdens beste velferdstilbud, må det prioriteres tydeligere, og omstillingstakten og produktivitetsveksten må økes, sa Anne-Kari Bratten i sin innledning da Spekter inviterte til konferansen Helsepolitiske veivalg. 

-Krevende veivalg venter
-Det er et økende gap mellom behov og ressurstilgang i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Vår analyse viser at vi enten må redusere ressursbehovet eller prioritere helsesektoren fremfor andre, sa Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics. 

Fullt mulig å løse utfordringene – om viljen fins 
- Det er stort potensial for å utnytte bygninger og utstyr mer effektivt med litt annen organisering av det offentlige helsevesenet, påpekte Nils Kvernmo, administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, da han og fire andre helseledere ble utfordret på hvordan man kan møte ressursutfordringene i fremtidens helsetjenester.

Enige om utfordringen – uenige om veivalg
På Spekters helsekonferanse, var helseminister Bent Høie fra Høyre og helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet enige om at helse- og omsorgssektoren står foran store utfordringer i årene som kommer, og at man står foran flere vanskelige prioriteringer. De var ikke like enig om hvilke veivalg som kreves. 

Rapporten fra Oslo Economics kan lastes ned her:

Rapport om fremtidens helse- og omsorgstjeneste

Opptak fra konferansen kan du se her: