spekter.no>Kurs og konferanser>Helsepolitisk lunsj med Bent Høie

Status og veien videre for regjeringens helsepolitikk

Regjeringen har sittet ett drøyt år, og Spekter inviterer til en helsepolitisk lunsj hvor helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer for å gjøre opp helsepolitisk status og orientere om veien videre.

I tillegg til Høie vil følgende gi sine kommentarer og vurderinger: 

Just Ebbesen, administrerende direktør, Sykehuset Østfold - Lars Erik Flatø, administrerende direktør, Lovisenberg Diakonale Sykehus - Grethe Aasved, administrerende direktør, Aleris Helse -  Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver, First House - Bjarne Håkon Hanssen, partner og seniorrådgiver, First House - Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Spekter

Møteleder: Terje Svabø

Påmeldingsskjema 

Deltakelsen er gratis. Påmeldinger registreres løpende. Påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.

Kontakt oss

Larsen, Gunnar Direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk 988 41 531 gunnar.larsen@spekter.no