spekter.no>Kurs og konferanser>HMS for administrerende direktører

(oppfyller kravene til den lovpålagte opplæringen)

Onsdag 18.11.2015, kl.10 - 16, hos Spekter i Sørkedalsveien 6, 18. etasje, Oslo

Kurset er skreddersydd for øverste ledere i medlemsvirksomhetene og tar bl.a for seg følgende tema:

  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter
  • Arbeidsmiljøfaktorer – fysisk og psykososialt arbeidsmiljø 
  • Ulike roller og oppgaver i HMS-arbeidet

 

Invitasjon er sendt medlemsvirksomhetene.

Praktiske henvendelser sendes til konferanse@spekter.no