spekter.no>Kurs og konferanser>GDPR - Status og erfaringer

Medlemsseminar: Hvor står vi fire måneder etter innføringen av GDPR?

Foiler fra seminaret ligger på medlemssidene (krever innlogging)

Dato: torsdag 29. november kl 10:00 - 15:30. 

Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6 (KPMG-bygget, Majorstuen), Auditoriet 2. etg 

Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med det ble EUs personvernforordning (GDPR) gjennomført i Norge. De fleste av Spekters medlemsvirksomheter er godt i gang med å tilpasse seg det nye regelverket. Vi inviterer derfor til et seminar for å sette søkelys på hovedutfordringene så langt, for å utveksle erfaringer, og for å få gode råd fra eksperter på området.

Program: 

09:30  Kaffe og registrering

10:00  Velkommen og innledning
           Sverre Høven, direktør for sektorpolitikk i Spekter

10:15 Status i arbeidet, og nærmere om
           dokumentasjonskrav ved tilsyn
   
           Hallstein Husand, avdelingsdirektør i Datatilsynet

10:45 Status GDPR. Aktuelle problemstillinger
         
Jan Sandtrø, teknologiadvokat

12:00  Lunsj i foajeen

12:30 Status GDPR. Aktuelle problemstillinger (fortsetter)
         
Jan Sandtrø, teknologiadvokat 

13:15 Erfaringer fra arbeidet med GDPR i Posten
         
Hilde Lombnæs, personvernombud i Posten Norge AS

13:45 Pause

14:00 Erfaringer fra arbeidet med GDPR i Nasjonalmuseet
         
Olav Skrøver Aaraas,
          seksjonsleder personal/HR manager, Nasjonalmuseet

14:30 Hvordan finne "egnede tekniske og organisatoriske tiltak"?
       
  - Risikovurdering og adferdsnormer
          Jan Gunnar Broch, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse

15:00 Gode råd for det videre arbeidet 
          
Jan Sandtrø, teknologiadvokat

15:15 Avslutning
          
Sverre Høven, direktør for sektorpolitikk i Spekter

Arrangementet er fulltegnet og påmeldingen er derfor stengt. 

Arrangementet er kun for Spekters medlemmer, og det er begrenset antall plasser. Påmeldinger registreres løpende, og påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.