spekter.no>Kurs og konferanser>Frokostmøte: Lederes handlingrom

Professor Tom Colbjørnsen presenterer hovedfunnene fra undersøkelsen om lederes handlingsrom i statlige selskaper og helseforetak. Kommentarer ved erfarne toppledere og Spekter.

For å få frem faktagrunnlag om lederutfordringer og endringsmuligheter mener Spekter det er viktig å ta utgangspunkt i den konkrete ledersituasjonen. Vi ga derfor professor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse blant topplederne i statlig eide selskaper og helseforetak.

På frokostmøtet vil Colbjørnsen presentere hovedfunnene fra undersøkelsen. Dette vil bli fulgt opp med kommentarer fra erfarne toppledere og Spekter.

Program: 

 • Spekters engasjement i temaet lederes handlingsrom
  Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter

 • Daglige lederes handlingsrom i statlige selskaper og helseforetak
  Professor Tom Colbjørnsen, Handelshøyskolen BI

 • Kommentarer fra: 
  Spesialrådgiver og tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet
  Administrerende direktør Stein Kinserdal, Sykehuset Vestfold HF
  Administrerende direktør Kai G. Henriksen, AS Vinmonopolet

 • Hva har vi lært - hvordan kan vi ta denne kunnskapen i bruk?
  Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter

Journalist og forfatter Trude Teige leder frokostmøtet.

Tid: 16. desember kl 08:30 – 10:00. Registrering og servering fra kl 08:00
Sted: Hotel Continental, Oslo

Kontakt: konferanse@spekter.no