spekter.no>Kurs og konferanser>Frokostmøte: Digital sårbarhet

Utvalget om digital sårbarhet (Lysne-utvalget) ble oppnevnt i 2014 og kom med sin utredning i november i fjor. Utvalget har hatt som oppgave å foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet.

Utredningen er nå ute på høring, med frist 15. mars.

På frokostmøtet vil utvalgsmedlem Janne Hagen, FFI, gjennomgå utvalgets vurderinger, med påfølgende kommentarer og betrakninger fra konsernsjef Auke Lont i Statnett, adm. dir. Erik M. Hansen i Helse Vest IKT, og fagdirektør Roar Thon i NSM

Tid: Fredag 19. februar kl 08:00 - 10:00 
Registrering og enkel servering fra kl 07:30

Sted: KPMG-bygget, Sørkedalsveien 6, Majorstua

Påmelding: Registreringsskjema

Frokostmøtet er forbeholdt Spekters medlemmer. Påmedling er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt. 

Frokostmøtet vil ble streamet direkte på medlemssidene for de som ikke har anledning til å delta fysisk.

Er du medlem, men ikke har brukernavn og passord, send oss forespørsel til post@spekter.no