spekter.no>Kurs og konferanser>Forretning, politikk og det praktisk mulige

Frokostmøte om offentlig eierskap og styrets rolle

Dato: torsdag 11. oktober 2018 kl 8:30 - 10:00. 

Sted: Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo

Les artikler fra frokostmøtet: 

-Rollefordeling blir tema i eierskapsmeldingen 

Statlig eierskap under lupen 

- Styr i stort, ikke i smått 

Næringsdepartementet arbeider nå med en ny eierskapsmelding. Spekter inviterer derfor til et frokostmøte for å sette søkelys på eierskapspolitikken og den kommende meldingen. Styrets rolle i statlig eide virksomheter er et sentralt tema i eierskapsutøvelsen. Vi ga derfor professor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI i oppdrag å gjennomføre en intervjuundersøkelse om styrets handlingsrom i statlig eide selskaper.

På frokostmøtet vil Næringsdepartementet orientere om eierskapspolitikken. Tom Colbjørnsen vil presentere hovedfunnene fra sin rapport om styrets rolle. Videre vil Harald Norvik og Thorhild Widvey, begge med bred erfaring fra styreledelse, kommentere rapporten og gi synspunkter på styrearbeid i skjæringspunktet mellom «butikk og politikk».

Program:

Offentlig eierskap og lederes handlingsrom
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Spekter

Styrets handlingsrom i statlige selskaper
Tom Colbjørnsen, professor, Handelshøyskolen BI

Statens eierskapspolitikk og arbeidet med ny eierskapsmelding
Magnus Thue, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

Kommentarer og samtale
Harald Norvik og Thorhild Widvey, som begge er erfarne styreledere, kommenterer funnene i rapporten og delta i en samtale med Tom Colbjørnsen.

Møtet vil bli ledet av Terje Svabø.

Kontakt:

Fagansvarlig: Svend Dahl, spesialrådgiver i Spekter. E-post: svend.dahl@spekter.no
Praktiske spørsmål: konferanse@spekter.no

Meld deg på her: Påmeldingsskjema

Det er begrenset antall plasser, og påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.