spekter.no>Kurs og konferanser>I Tromsø: Ferie, varsling, kontroll og overvåkning

Kurset gir en innføring i hovedreglene i lov- og avtaleverket vedrørende ferie, varsling, kontroll og overvåkning.

Målgruppe: Jurister og HR-medarbeidere

Tid:  Onsdag 25. mars 2015. Kl 10:00 - 16:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Linken - Forskningsparken Møtesenter, Tromsø

NB: Tilsvarende kurs vil bli holdt i Trondheim i løpet av høsten 2015. Invitasjon blir sendt når dato er fastlagt.

Tema:

  • Ferie – gjennomgang av regelverk i lov og tariffavtale
  • Varsling
  • Kontroll og overvåkning

Kursansvarlige: 

Elin Ødegård og Ane Wigers

Spekters kurs er forbeholdt ansatte i Spekters medlemsvirksomheter.