spekter.no>Kurs og konferanser>Fagskolen - en karrierevei

Kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten - fagskolen en del av løsningen

Tid: Onsdag 4. februar 2015. Kl 10:00 - 15:30. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Spekter og Fagforbundet samarbeider for gode team rundt pasienten etter prinsippet rett kompetanse til rett tid og på rett plass.

Spesialisthelsetjenesten vil de kommende årene ha behov for mer kompetanse på mange områder og på flere nivå. Fagskoleutdanning kan bidra til å dekke behov for kompetanse innen for eksempel sterilhåndtering og avanserte helsesekretæroppgaver.

Programmet består av foredrag om fagskolens status og utvikling, og vi presenterer forskjellige case som viser hva utdanningen kan bety i praksis.  

Konferansen gir kunnskap om hva fagskoleutdanning er, hva den kan bidra med for å dekke sykehusenes behov for kompetanse, og hvordan utdanningen kan være et viktig ledd i karriereutvikling for ansatte med fag- eller yrkesutdanning.

Program

Invitasjon er sendt.