spekter.no>Kurs og konferanser>Endringer i arbeidsmiljøloven

Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra 1. juli 2015. Spekter inviterer medlemmene til en gjennomgang av endringene.

Sted: Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo

Tid: 9. juni kl 10.00-14.00

Hovedtemaene er:

  • Arbeidstid
  • Aldersgrenser
  • Midlertidig ansettelse 

Invitasjon er sendt Spekters medlemmer.