spekter.no>Kurs og konferanser>Bedre transporttilbud for pengene

Nyhet: Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdelsdepartementet deltar også på Spekters frokostmøte 6. desember

Dato: torsdag 6. desember kl 08:00 - 10:00. Registrering og servering fra kl 07:45
Sted: Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo

Tema er blant annet hvordan vi kan effektivisere og prioritere vedlikeholdet og byggingen av vei og bane.  Effektiv ressursbruk og bedre organisering av arbeidet står på agendaen. Det samme gjør behovet for å styre etter brukernes interesser og samfunnsnytte, særlig i en tid der teknologi utvikles i et akselererende tempo. Hva skal vi prioritere på kort og lang sikt? 

For å svare på disse spørsmålene kommer statssekretær Anders B. Werp og en rekke sentrale aktører. 

Du får møte:

Anders B. Werp, statssekretær i Samferdselsdepartementet  - Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor - Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier Johnny Welle, administrerende direktør i Entur - Geir Isaksen, konsernsjef i NSB - Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for Økonomistyring - Beate Kvamstad-Lervold, leder for Sintefs mobilitetssatsing og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter

Påmeldingskjema

Påmeldinger registreres løpende, og påmelding er endelig når bekreftelse fra Spekter er mottatt.