spekter.no>Kurs og konferanser>Arbeidstid i virksomheter med skift/turnusarbeid - utvalgte emner

Kurset skal tilføre kunnskap om grunnleggende bestemmelser knyttet til skift/turnusarbeid og sikre gode prosedyrer ved etablering av avtaler med de tillitsvalgte.

Målgruppe: Ledere og HR-medarbeidere.

Tid:  Fredag 13. mars 2015, kl 10:00 - 16:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget)

Tema: 

  • Avtaler med tillitsvalgte (gjennomsnittsberegning, daglig arbeidsfri mv.)
  • Prosedyrer for etablering av arbeidsplan og avtaler om unntak etter AML
  • Vilkår for rett til redusert alminnelig arbeidstid
  • Etablering av arbeidsplaner i ferier og høytider

Det er ingen kursavgift, og det serveres lunsj i løpet av dagen.

Kursansvarlige: 

Stian Bøe, Marte Båtstrand, Håkon Cordt-Hansen og Rolf Odner

Spørsmål kan også sendes til konferanse@spekter.no

Påmelding:

Påmeldingsskjema

Det er begrensninger i antall deltakere. Ved fulltegning vil samme kurs bli arrangert senere.

Spekters kurs er forbeholdt ansatte i Spekters medlemsvirksomheter. 

Arbeidstid - en gjennomgang av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Spekter arrangerer også kurs om arbeidstid som skal sikre lederne grunnleggende kunnskap om lovens arbeidstidsbestemmelser. Les mer om dette kurset her: Arbeidstid