spekter.no>Kurs og konferanser>Arbeidstid – en gjennomgang av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Kurset skal sikre ledere grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser

Målgruppe: Ledere og HR-medarbeidere.

Tid:  Torsdag 12. mars 2015, kl 10:00 - 16:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget)

Tema: 

 • Spekters politiske posisjoner i forhold til arbeidstid
 • Aml. kap 10
  • Alminnelig arbeidstid
  • Arbeidsfri, pauser
  • Overtid
  • Arbeidsplaner
  • Unntak
 • Arbeidsgivers handlingsrom og ansvar

Det er ingen kursavgift, og det serveres lunsj i løpet av dagen.

Kursansvarlige: 

Stian Bøe, Marte Båtstrand, Håkon Cordt-Hansen og Rolf Odner

Spørsmål kan også sendes til konferanse@spekter.no

Påmelding

Påmeldingsskjema

Det er begrensninger i antall deltakere. Ved fulltegning vil samme kurs bli arrangert senere.

Spekters kurs er forbeholdt ansatte i Spekters medlemsvirksomheter. 

Arbeidstid i virksomheter med skift/turnusarbeid

Spekter arrangerer også kurs om Arbeidstid i virksomheter med skift/turnusarbeid. Les mer om dette her: Arbeidstid i virksomheter med skift/turnusarbeid – utvalgte emner