spekter.no>Kurs og konferanser>Frokostmøte: Arbeidslivskriminalitet- en samfunns- og virksomhetsutfordring.

Hva kan du som leder gjøre for å oppdage og unngå at kriminelle aktører rammer din virksomhet? Hvordan bør virksomheten håndtere situasjoner hvor man avdekker aktører som opererer på siden av arbeidslivets lovverk og spilleregler?

Tid: Onsdag 10. januar 2018 kl 08:00 - 10:00. Enkel servering kl 07:45.
NB! Nytt sted: Thon Conference, Universitetsgaten, Oslo

Arbeidslivskriminalitet er en økende utfordring som medfører alvorlige konsekvenser for berørte arbeidstakere, virksomheter og samfunnet for øvrig. Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes. Virksomhetsperspektivet er helt sentralt i dette arbeidet, samtidig som vi er avhengig av at virksomhetene, kontrollmyndigheter og politi deler kunnskap om arbeidslivskriminaliteten. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter inviterer derfor til frokostmøte der to av våre medlemsvirksomheter deler sine erfaringer sammen med representanter fra tilsynsmyndighetene. Statnett har nylig opplevd hvordan useriøse underentreprenører kan opptre, og de vil fortelle hvordan de håndterte den krevende situasjon de ble satt i og hva de lærte. I tillegg vil Posten dele sine erfaringer med arbeid mot useriøsitet i transportsektoren.

Du får møte:

  • Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Bygg og anlegg i Statnett SF
  • Randi Løvland, konserndirektør HR og HMS i Posten Norge AS
  • Jørgen Steen, leder for Nasjonalt tverretatlig analyse og etterretningssenter (NTAES)
  • Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet
  • Anne Turid Wikdahl, arbeidslivsdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Terje Svabø leder frokostmøtet. 

Påmeldingsskjema

Kontakt:
Tore Eugen Kvalheim: tore.eugen.kvalheim@spekter.no
Praktiske spørsmål: konferanse@spekter.no