spekter.no>Kurs og konferanser>Ansettelse og opphør av arbeidsforhold

Kurset gir en innføring i hovedreglene i lov- og avtaleverket vedrørende ansettelse og opphør av arbeidsforhold

Målgruppe:  Jurister og HR-medarbeidere

Tid: Onsdag 14. januar 2015. Kl 10:00 - 16:00. Registrering og kaffe fra kl 09:30
Sted: Spekter, Sørkedalsveien 6, Majorstuen (KPMG-bygget)

Tema:

  • Rekruttering og ansettelse
  • Introduksjon og oppfølging
  • Avvikling av arbeidsforhold

Kursansvarlige: 

Håkon Cordt-Hansen og Linn Marie Schilling Tjensvold.

Spørsmål kan også sendes til konferanse@spekter.no

Påmelding:

Påmeldingsskjema 

Det er ingen kursavgift, og det serveres lunsj i løpet av dagen. 
Det er begrensninger i antall deltakere. Ved fulltegning vil samme kurs bli arrangert senere.

Spekters kurs er forbeholdt ansatte i Spekters medlemsvirksomheter.