spekter.no>Spekter mener>Vil ha slutt på turnusveto
Styreleder i Spekter, Dag Mejdell.
Styreleder i Spekter, Dag Mejdell.

- Det er uheldig at arbeidstagerne gjennom de tillitsvalgte i dag har vetorett på ordinære arbeidsplaner, sier Spekters styreleder Dag Mejdell til Aftenposten. Han mener også at Arbeidstilsynet bør få en forsterket rolle ved uenighet om arbeidstiden.

Mejdell mener Arbeidstilsynet er i stand til å følge opp arbeidstid, turnusordninger og andre vaktplaner på en objektiv måte, og kan være ankeinstans når det ikke oppnås enighet lokalt. 

- Fra mitt ståsted bruker arbeidstagernes organisasjoner her ikke bare sin rett til å sørge for lovlige vaktplaner, men også som en brekkstang for å få gjennomslag for ulike goder og økt kompensasjon. Og det er et uheldig utslag av at tillitsvalgte presser arbeidsgiver når vaktplanene skal godkjennes, sier Mejdell til avisen. - Både i Spekter og i Posten mener vi at tiden er overmoden for å se på rammene for norsk arbeidsliv. Det kan skape rom for flere faste heltidsjobber, mener han.

Les hele saken i Aftenposten 29. oktober 2013:

Hør Anne-Kari Bratten i debatt om vetoretten med Anders Folkestad, Unio i Dagsnytt atten, 29. oktober 2013  og Tone Rønoldtangen, LO i Her og Nå 29.10.13.