spekter.no>Spekter mener>Vil forhindre nytt streikekaos
Lars Haukaas, Spekter
Lars Haukaas, Spekter

Nye mekanismer skal sørge for bedre disiplin under lønnsoppgjørene og forhindre streik på grunn av uenighet om lønnsanslag. – Jeg tror at enighet om en felles virkelighetsoppfatning er det viktigste for å unngå krav som kan ende i streik, sier Lars Haukaas til ANB

Han har representert arbeidsgiverforeningen Spekter i Holden III-utvalget, som for øvrig har bestått av representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og flere departementer. Utvalget, som leverte sin rapport tirsdag, har sett på den norske lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

Utvalget slår ring om den norske frontfagsmodellen, som betyr at den konkurranseutsatte industrien forhandler først i lønnsoppgjørene og legger føringer for hva andre områder kan oppnå.

Streikevåren 2012 i offentlig sektor var en hovedårsak til at utvalget ble oppnevnt. Og utvalget peker på en måte å unngå store konflikter på grunn av uenigheter om faktagrunnlaget og hva som blir den endelige fasiten.

Men ettersom de lokale forhandlingene i industrien skjer på høsten, har det ofte vært heftige protester fra offentlig sektor, som får en mindre ramme å forholde seg til fra frontfaget enn det som blir det endelige resultatet. Det er funksjonærene i industrien som drar fra om høsten, sammenlignet med både industriarbeiderne og offentlig sektor.

Må se framover

– Det har vært vanskelig å gi gode prognoser. Man har til nå sett i bakspeilet og lagt lønnsutviklingen fra året før til grunn. Det har vært for tilbakeskuende, og utvalget peker på at vi må klare å se framover, sier Haukaas til ANB.

Helt spesifikt foreslår utvalget at dette skal skje ved at Teknisk beregningsutvalg (TBU), som leverer statistikker over lønnsutviklingen hvert år i februar, også skal beregne utviklingen framover så presist som mulig. Etter frontfagsoppgjøret skal NHO, i forståelse og samråd med LO, angi en troverdig ramme for hva sluttresultatet i industrien blir til høsten.

– Det de sier må være troverdig, og det må være en virkelighetsoppfatning man kan tro på. Og er faktagrunnlaget på plass, er det jo slik at kunnskap legger føringer, sier Haukaas.

– LO og NHO er frontfagets sjefer, og vi sier jo ja til å rette oss etter dem. Det er derfor de er sjefene, legger han til.

Hvis Haukaas får rett, skal det dermed bli vanskelig for Unio og andre å komme til mekling eller nemnd med krav som går utover det NHO og LOs «fasit» tilsier.

Les også saken fra ANB på siste.no