spekter.no>Spekter mener>Viktig jernbaneforpliktelse fra regjeringen

Regjeringen lanserte i dag at sammenhengende dobbeltspor skal stå klar fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad innen 2024, og til Sarpsborg i 2026. Dobbeltspor på resten av strekningene til Skien, Lillehammer og Halden omtales som en ”ambisjon” innen 2030.

– Dette er en viktig og betimelig jernbaneforpliktelse fra regjeringen. I vårt innspill til Nasjonal Transportplan etterlyste vi politiske forpliktelser i forhold til når dobbeltspor skal stå klart. Spekter er derfor godt fornøyd med at regjeringen kommer med en dato for ferdigstillelse av dobbeltspor til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad, sier Lars Haukaas administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Haukaas etterlyser også en politisk forpliktelse i forhold til hele InterCity-triangelet og Ringeriksbanen:

–Det er positivt at detaljplanleggingen også av disse strekningene skal iverksettes allerede i år. Dette må følges opp med en forpliktende fremdriftsplan slik at dobbeltspor i hele InterCity-triangelet og på Ringeriksbanen innen 2030 blir et konkret mål og ikke bare en ambisjon, sier Haukaas.