spekter.no>Spekter mener>Fremtidsrettet og riktig av helseministeren
  • Helseminister Jonas Gahr Støre presenterte sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.
    Helseminister Jonas Gahr Støre presenterte sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.
  • - Fremtidrettet og riktig, sier Viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten om tiltakene Støre presenterte.
    - Fremtidrettet og riktig, sier Viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten om tiltakene Støre presenterte.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre presenterte i dag en rekke tiltak som skal gi pasientene et bedre tilbud i sykehusene. – Lengre åpningstider, mer heltid, bedre oppgavedeling og fjerning av unødig rapportering er viktige og riktige tiltak av helseministeren, sier viseadministrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten.

Spekterdirektøren mener at Støre holdt en god og perspektivrik tale med tydelige krav og forventinger.

– Vi har ikke en sareptas krukke som vi bare kan hente penger opp av. Derfor må vi være nysgjerrige på alle muligheter og tiltak som kan gi oss mer og bedre helsetjenester for de pengene som bevilges til sektoren, sier Bratten. 

– Jeg merket meg også at Støre nå vil utrede hvordan vi kan bruke bygninger, utstyr og personell bedre. Dette er en betimelig utredning og dersom den viser at vi vil øke behandlingskapasiteten innen forsvarlige rammer, så er Spekter klare til å bidra i utviklingen av et tilpasset avtaleverk, sier Bratten. 

Bratten trekker også frem viktigheten av samarbeid og samhandling.

– For å utvikle bedre helsetjenester i fremtiden er det avgjørende med et godt samarbeid og samhandling mellom ledelse og ansatte i sykehusene, mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og mellom det offentlige og de private aktørene, sier Bratten. 

Hele Støres tale finner du hos Helsedepartementet: Ti nye grep for bedre sykehus