spekter.no>Spekter mener>Heltid, en kindereggløsning
Faksimile VG 28. januar 2013
Faksimile VG 28. januar 2013

- Elisabeth Skarsbø Moen treffer spikeren på hodet når hun i sin kronikk "Stå opp, kvinnfolk!" minner om at både sykepleiere og andre må jobbe mer for å ha nok arbeidskraft til å møte eldrebølgen, og samtidig tar til orde for at heltid er nøkkelen til likestilling, skriver Anne-Kari Bratten i VG 31. januar.

Hva som har skjedd på veien fra våre formødre gikk i tog på 70-tallet og frem til i dag, er ikke godt å si, men faktum er blant annet at: Når mannen i et forhold øker sin inntekt, reduserer hans kone sin stillingsprosent. 7 av 10 unge norske kvinner synes det er ok at mannen er hovedforsørger.

Deltidsandelen blant kvinner som ikke har barn eller har barn over 16 år har økt fra 42 prosent til 44 prosent de siste ti årene. 40 prosent av sykepleierne i deltid sier til SSB at de ikke har noen spesiell grunn til at de velger deltid fremfor heltid. Jenters utdanningsvalg var mer tradisjonelt i 2010 enn det var i 1996.

På spørsmål om man ønsker fri en dag i uken eller 20 prosent lønnsvekst, svarer halvparten av kvinnene - uten tanke for tap av pensjonspoeng - at de heller vil ha en dags fri. Jo flere barn en kvinne har, jo mindre jobber hun, mens jo flere barn en mann har, jo mer jobber han. Gjennomsnittlig arbeidstid for norske kvinner i dag er 30,5 timer inklusiv overtid.

For ti år siden hadde småbarnsmødre en deltidsandel på 45 prosent. Denne har sunket til 36 prosent i dag. I samme periode har barnehagedekningen økt fra 60 prosent til 90 prosent og prisen på en barnehageplass er redusert. Etter at en del av foreldrepermisjonen ble øremerket far, har andelen fedre som tok ut 10 uker eller mer økt fra 14 prosent i 2010 til hele 37 prosent i 2012. Politiske tiltak er imidlertid ikke nok.

Faktum er imidlertid at dersom ikke arbeidsinnsatsen pr innbygger øker, særlig blant kvinner, kan vi ikke lenger regne med å ha verdens beste velferdsstat, for da har vi rett og slett ikke arbeidskraft nok om noen år. Heltid er kindereggløsningen som bidrar til likestilling, sikrer samfunnet sårt tiltrengt arbeidskraft og er viktig for å sikre best mulig tjenester.

Innlegget fra viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten står på trykk i VG 31. januar 2013.

Stå opp, kvinnfolk!

”Kvinner har gått til stemmeurnene i 100 år. Det er på tide at vi også kommer oss på jobben” skrev debattredaktør Elisabeth Skarsbø Moen i VG 28. januar 2013.

Hun skrev videre at selv om det ble et sabla bråk, hadde Spekter-direktør Anne-Kari Bratten rett da hun i 2011 sa at ”Hverken sykepleiere eller andre kan i framtiden bruke tiden de kunne stilt til rådighet for arbeidslivet på å sitte på cafe eller gå på Sats”.

Les hele innlegget hos VG.no: Stå opp, kvinnfolk!

Debatt på Dagsnytt 18

Anne-Kari Bratten og Elisabeth Skarsbø Moen møtte leder i sykepleierforbundet, Eli Gunhild Bye til påfølgende debatt om deltidsproblematikken hos Dagsnytt 18 samme kveld. 

Debattinnslaget ser du hos NRK.no (49 minutter ut i sendingen)