spekter.no>Spekter mener>Sier opp avtalen med Legeforeningen
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten sier opp avtalen med legene allerede nå for å sikre god dialog og prosess med Legeforeningen om arbeidstider. Avtalen løper ut 30. april 2014.
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten sier opp avtalen med legene allerede nå for å sikre god dialog og prosess med Legeforeningen om arbeidstider. Avtalen løper ut 30. april 2014.

– I sykehus må det være slik at folk må jobbe når de trengs. Vi vil kreve at vi har flere leger til stede i en ordinær arbeidstid som strekker seg frem til klokken 21, sier adm. direktør Anne-Kari Bratten til DN i dag.

Sykehuslegene har en egen avtale om at deres normalarbeidstid er 07-17 ukens fem første dager. Ut over det går de i vakter.

- Det er to årsaker til at vi vil endre arbeidstidsbestemmelsene. For det første fordi sykdoms- og behandlingsbildet har endret seg vesentlig siden avtalene ble inngått for flere tiår siden. For det andre fordi Jonas Gahr Støre, som sykehuseier, har sagt at bygg og utstyr må utnyttes bedre, og at arbeidsmiljølovens bestemmelser om normalarbeidsdag mellom 06 og 21 må dermed gjelde legene også, sier Bratten.

- Jeg regner med at legeforeningen er innstilt på forhandle når motparten ber om det. Vi har felles interesse i å ha verdens beste spesialisthelsetjeneste, og vi skal ikke tre løsninger ned over hodene på legene. Men vi må komme frem til en løsning som gjør at vi har nok leger på jobb når pasienten er der.

Bratten sier kravet fra Spekter er solid forankret hos sykehuslederne over hele landet.

Ansette flere?

Hun gir noen eksempler på behovet for å ha legene i normalt arbeid utover ettermiddagen:

  • Kortere liggetider og større intensitet i behandlingen skaper større behov for legenes tilstedeværelse.
  • Pasientstrømmen er størst fra 11-21, den slutter ikke klokken 17.
  • For å få større overlevelse ved slag og andre sykdommer kreves raskere reaksjon enn tidligere og dermed større behov for leger.
  • Prioriteringen av vakthavende lege(r)s tid mellom ulike pasienter er for tøff, i for mange timer.
  • For svært mange pasienter er det klart bedre å komme til poliklinikk om ettermiddagen: Ett godt eksempel barn i psykiatrien som bør være på skolen om dagen.

- I dag er det opp til den enkelte lege å si ja eller nei, dersom man må ha poliklinikken i aktivitet på ettermiddagen. Vi kan ikke basere sykehusene på frivillighet, sier Bratten.

-Ved noen avdelinger vil det sikkert være behov for flere leger. Dette må man finne ut på den enkelte enhet. Vi fremmer dette kravet fordi det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, ikke for å spare penger. Det kan også være samfunnsøkonomisk lønnsomt å ansette flere leger.

Bratten sier hun er klar over at mange leger i dag jobber 45–50 timer i uken.

- Jeg tror vi kan få ned det ukentlige timetallet hos den enkelte, ved å organisere arbeidstiden bedre. Også legenes 19-timers vakter må bli gjenstand for vurdering, sier hun.

Les hele artikkelen i Dagens Næringsliv:

Hør også intervju med Anne-Kari Bratten i NRK P2 nyhetsmorgen kl 08:50 samme dag.