spekter.no>Spekter mener>- Misforstår om faste stillinger
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Arbeidsgiverforeningen Spekter
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Arbeidsgiverforeningen Spekter

- Faste stillinger for leger i spesialisering er ikke et forhandlingsspørsmål mellom Spekter og Legeforeningen, slik enkelte hevder. Det påpeker Spekters direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt, Gunnar Larsen.

Både Christopher Elnan Kvistad og Bjørn Liljestrand Husebø i BT 2. september, og Lege Lilliane Merete Skisteid i Aftenposten.no/meninger kommer i sine innlegg med grove påstander, faktiske feil og konspiratorike beskyldninger om at Spekter ikke vil gi leger i spesialisering faste stillinger.

Larsen mener det åpenbart er mange som misforstår hvilke oppgaver og funksjon partene i arbeidslivet har.

- Helseministeren har bestemt at flest mulig leger i spesialisering skal ha fast ansettelse. Dette er ikke noe forhandlingsspørsmål. Imidlertid har ikke dagens tariffavtale noen bestemmelser om hva slags lønns- og arbeidsvilkår legene skal ha når de er ferdig med spesialiseringsløpet sitt og før de har fått en overlegestilling. Det er i hovedsak disse bestemmelsene Legeforeningen og Spekter ikke har blitt enige om, oppklarer Larsen.

Han påpeker at Spekter når som helst er parate til å gjenoppta forhandlingene, slik at flest mulig leger i spesialisering kan få faste stillinger.

-Ballen ligger nå hos Legeforeningen, og der har den ligget siden vi ikke klarte å komme frem til en enighet i lønnsoppgjøret våren 2012. Når dette er på plass, kan det sikres større stabilitet i både ansettelsesforhold og utdanningsløp, understreker Larsen.

Les svarinnleggene fra Gunnar Larsen:

Reproduksjon av myter - Aftenposten 2. sept 2013
Ingen leger er glemt - Bergen Tidende 4. sept 2013