spekter.no>Spekter mener>På kontoret mitt! Nå! Hvis det passer, da.
Faksimile fra Dagens Næringsliv 16.12.13
Faksimile fra Dagens Næringsliv 16.12.13

Vi trekker ledelsesidealet for langt hvis det ikke aksepteres at sjefen må skjære gjennom når det er nødvendig, skriver Spekters adm. dir. Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv.

Innlegget er publisert i Dagens Næringsliv 16.12.13

Der sjefen i The devil wears Prada skriker ”In my office! Now!” til assistenten som gjorde en liten, menneskelig feil, så sier den norske lederen til medarbeideren som har gjort større og mer skjebnesvangre feil:

”Jeg ser jeg som leder ikke har klart å være nok til stede for deg i det siste, og det er jeg veldig lei meg for, så det hadde vært fint om du kom innom kontoret mitt en dag det passer, så kan vi snakke om hva jeg kan bidra med for at du skal lykkes bedre i fremtiden. Hvis du har anledning, da.”

Jens Stoltenberg innrømmet at han må se filmen Love Actually for å komme i julestemning. I tillegg til at filmen er underholdende, gir den også et fascinerende innblikk i hvor lett det i England angivelig skal være å sparke sin sekretær når man blir forelsket i henne, og disse følelsene åpenbart forstyrrer sjefens behov for arbeidsro. Det skal bare en vag setning til kontorsjefen til, og saken er ”taken care off”. Sekretæren er borte. Det er godt dette bare er på film, og at det ikke er slik i Norge, tenker jeg da.

I vår ledelsestradisjon skriker vi ikke ”In my office now!” når noen har begått en feil. Det ville vært unorsk, upassende og blitt sak i arbeidsmiljøutvalget. Ledere som legger seg på en slik linje, mister medarbeidere og kan fort få en karrierekorreksjon selv. Helt siden samarbeidsprosjektene på 60-tallet har ledelsesidealet vært å lykkes i samarbeid med de ansatte.

Vi har fokusert på å utløse ressurser på tvers og på å tilfredsstille psykologiske jobbkrav som faglig ansvar, variasjon i arbeidsoppgavene og autonomi. I tillegg til at dette har bidratt vesentlig til gode vekstvilkår for innovasjon, kvalitet, produktivitet og læring i arbeidslivet, har det også lagt grunnlaget for et egalitært, stabilt arbeidsliv der 9 av 10 trives på jobb, og der vi har hatt høy endringstakt.

Arbeidslivsforskerne påviste på 60 – og 70-tallet at høy produktivitet avhenger av at lederen legger til rette for at medarbeiderne kan være selvstendige i sin utførelse av arbeidsoppgavene. Hvis en medarbeider har gjort en feil, er det definert som god ledelse at sjefen først går i seg selv for å finne ut om det er noe i arbeidsforholdene som kan være uheldig, og deretter setter alt inn på å veilede sin medarbeider til å lykkes videre. Dette bidrar til trygghet, og en trygg medarbeider tar selvstendige beslutninger i oppgaveløsningen.

Etter at de norske ledelsesidealene med vekt på små forskjeller, autonomi og sterk grad av medvirkning ble utviklet på 60- og 70-tallet, har idealene i senere tid blitt utfordret av internkontrollforskrift, detaljstyring og avviksfokus. Lederne blir bombardert med skjemaer, rapporteringssystemer og dokumentasjonskrav – hele tiden lyssatt av et stadig økende tilsyns- og revisjonsregime.

Særlig i offentlig sektor, står lederne i dag under et regn av politiske målformuleringer, regler og paragrafer. Det er av og til et under at de får tid til å lede i det hele tatt. Det vil være en trussel mot den norske ledelsesmodellen dersom lederne blir mer opptatt av å rapportere, dokumentere og unngå å gjøre feil, enn på det ansvaret de har for å tilrettelegge og inspirere til selvstendig oppgaveløsning.

Den norske ledelsesmodellen er heldigvis langt fra ”In my office, now”. Vi trekker imidlertid ledelsesidealet for langt hvis det ikke aksepteres at sjefen må skjære gjennom når det er nødvendig. Dette krever handlekraftige ledere med evne til å ta beslutninger, men som samtidig evner å lykkes sammen med dem man leder.

Ingen overaskes dersom trener Thorir gir kaptein Karo ansvar for å lede timeouten i det pågående håndball-VM for kvinner, i hvert fall ikke om det ikke er på slutten av finalen. Den russiske treneren som skriker verre budskap enn ”In my office now” til spillerne sine, kvalifiserte seg ikke til VM.