spekter.no>Spekter mener>NSB-sjefen inn i styret i Spekter
  • Styret i Spekter etter generalforsamlingen (f.v): Bente Hagem, Bess Margrethe Frøyshov, Geir Isaksen, Kai G. Henriksen, Dag Mejdell, Lisbeth Dyrberg og Lars Vorland. Foran i midten: Spekters nye administrerende dirketør, Anne-Kari Bratten.
    Styret i Spekter etter generalforsamlingen (f.v): Bente Hagem, Bess Margrethe Frøyshov, Geir Isaksen, Kai G. Henriksen, Dag Mejdell, Lisbeth Dyrberg og Lars Vorland. Foran i midten: Spekters nye administrerende dirketør, Anne-Kari Bratten.
  • Lars Haukaas sammen med styreleder Dag Mejdell og påtroppende adm. direktør Anne-Kari Bratten.
    Lars Haukaas sammen med styreleder Dag Mejdell og påtroppende adm. direktør Anne-Kari Bratten.

Geir Isaksen, konsernsjef i NSB AS er valgt inn i styret i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Generalforsamlingen i Spekter markerte også at Anne-Kari Bratten tar over etter Lars Haukaas som administrerende direktør i Spekter.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har i dag avholdt generalforsamling hvor det blant annet ble valgt nytt styre for 2013. Dag Mejdell, som er konsernsjef i Posten, ble gjenvalgt som styreleder, mens Geir Isaksen, konsernsjef i NSB AS ble valgt inn som nytt styremedlem.

Lederskifte i Spekter

 

Generalforsamlingen markerte også lederskifte i Spekter. Anne-Kari Bratten tar over som administrerende direktør etter Lars Haukaas som har ledet Spekter de siste 18 årene. Haukaas vil fortsatt jobbe i Spekter.

 

- Jeg er ydmyk i forhold til den tilliten som styret i Spekter har vist meg og ikke minst fordi jeg skal ta over stafettpinnen etter Lars Haukaas. Spekters medlemsvirksomheter er viktige for både velferdssamfunnet og for næringslivet. Jeg ser frem til å fortsatt bidra til at de skal lykkes, sier Anne-Kari Bratten.

Spekters styre består av følgende personer:

Dag Medjell, konsernsjef Posten, styreleder
Lars Vorland, adm. dir. Helse Nord RHF, styrets nestleder
Ellen Horn, teatersjef Riksteateret, styremedlem
Lisbeth Dyrberg, adm. dir. Studentsamskipnaden i Oslo, styremedlem
Kai G. Henriksen, adm. dir. AS Vinmonopolet, styremedlem
Geir Isaksen, konsernsjef NSB AS, styremedlem
Bess Margrethe Frøyshov, adm. dir. sykehuset Telemark HF, styremedlem
Bente Hagem, konserndir. Statnett, styremedlem

Torbjørn Almlid, adm. dir. Norsk Tipping, varamedlem
Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef NRK, varamedlem
Lars Erik Flatø, adm. dir. Lovisenberg Diakonale Sykehus, varamedlem

Kontakt oss

Larsen, Gunnar Direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk 988 41 531 gunnar.larsen@spekter.no