spekter.no>Spekter mener>Misforståelse om faste legestillinger
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sammfunskontakt i Spekter
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sammfunskontakt i Spekter

- Lederen i BT 5.10 «Evig vikar» gjør spørsmålet om faste stillinger for leger i spesialisering til et forhandlingsspørsmål mellom Spekter og Legeforeningen. Det hevdes således at Spekter og Legeforeningen ikke har blitt enige fordi Spekter vil forhandle om ny tariffavtale med endringer av legers arbeidstidsbestemmelser. Dette er en utbredt misforståelse som må oppklares, skriver Gunnar Larsen

Artikkelen står på trykk i Bergens Tidende 9. oktober som et tilsvar til lederen Evig vikar

Faktum er at helseforetakene og Spekter i 2012 fulgte opp daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens pålegg om at flest mulig leger i spesialisering skal gis tilbud om fast tilsetting. Som i alle andre virksomheter er det imidlertid avgjørende å være enige om lønns- og arbeidsvilkår før noen kan ansettes.

Dagens tariffavtale er utformet på bakgrunn av den årelange praksisen med at leger i spesialisering ikke er fast ansatt. Når disse nå skal ansettes fast, må den gjeldende tariffavtalen selvsagt endres og suppleres med bestemmelser om hvilke vilkår som da skal gjelde. Blant annet mangler vi bestemmelser om hva slags lønns- og arbeidsvilkår legene skal ha når de er ferdig med spesialiseringsløpet sitt og før de har fått en overlegestilling. Dessverre har ikke Legeforeningen og Spekter blitt enig om en løsning på dette.

Spekter har hele tiden vært tydelige på at vi når som helst er parate til å gjenoppta prosessen med Legeforeningen slik at flest mulig leger i spesialisering kan få faste stillinger. Ballen ligger hos Legeforeningen, og der har den ligget siden vi ikke klarte å komme frem til en enighet i lønnsoppgjøret våren 2012. Når dette er på plass, kan det sikres større stabilitet i både ansettelsesforhold og utdanningsløp for leger i spesialisering.