spekter.no>Spekter mener>Misforståelse fra legepresidenten
Lars Haukaas, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter
Lars Haukaas, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Jeg har aldri argumentert for fritak for tilsyn eller at det ikke er behov for tilsyn, men jeg har vært opptatt av at Arbeidstilsynet også må heve blikket, skriver Lars Haukaas i et tilsvar til Hege Gjessing i Ukeavisen Ledelse 15. mars

Hege Gjessing, president i Den norske legeforening, må ha lest mitt innlegg i Ukeavisen Ledelse den 15. februar slik fanden leser bibelen. Mitt poeng var at tiden er overmoden for å sette praktisering av arbeidstidsordningene på dagsorden, slik at vi kan få mobilisert mer arbeidskraft. Jeg pekte videre på at dagens arbeidstidsbestemmelser er så krevende å praktisere at lovbrudd oppstår. I den anledning etterlyste jeg at Arbeidstilsynet skal oppfylle sin egen ambisjon om å gi faglige og strategiske innspill til myndigheter og andre aktører på arbeidsmiljøområdet om akkurat hvordan arbeidstidsbestemmelsene fungerer i daglig drift.

Dette har tydeligvis Gjessing forstått som at jeg angriper Arbeidstilsynet (Ukeavisen Ledelse 8. mars). Jeg har aldri argumentert for fritak for tilsyn eller at det ikke er behov for tilsyn, men jeg har vært opptatt av at Arbeidstilsynet også må heve blikket. Også de offentlige tilsynene må tåle kritikk. Senest i forrige uke fremsatte for eksempel Legeforeningen selv kritikk overfor Helsetilsynets metoder i Aftenposten.  

Faktum er at Arbeidstilsynet gjennom mange år har utviklet en metodikk som har vist seg velegnet til å finne avvik. Nå bør tilsynet være mer nysgjerrig på å finne årsaker til avvik. I dag blir det avvik når ansatte bytter vakter for å få jobb og privatliv til å gå rundt, og når studenter jobber flere søndager på rad uten at det er avtalt med fagforeningen. En diskusjon om årsakssammenhenger kan bare gi mer kunnskap. Det regner jeg med at Gjessing og jeg er enige om. 

I sitt innlegg hevder Gjessing i tillegg at jeg ikke er takt med mine egne medlemmers syn. Med dette bryter legepresidenten en uskreven regel hos partene i arbeidslivet; - nemlig at arbeidsgiverne taler på vegne av sine medlemmer og at arbeidstakerne taler på vegne av sine medlemmer. Jeg håper det er et arbeidsuhell når Gjessing i innlegget later som om hun har flyttet over til arbeidsgiversiden og  gjør seg til talsperson for Spekters medlemmer. Jeg håper dette er et arbeidsuhell og ikke en ny strategi fra legepresidentens side og at vi fremover kan ha en konstruktiv og saklig meningsutveksling om utviklingen av arbeidstidsordningene og Arbeidstilsynets viktige rolle i denne utviklingen. 

Innlegg i Ukeavisen Ledelse 15. mars 2013 av Lars Haukaas, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter