spekter.no>Spekter mener>Må jobbe mer og smartere
Foto: Vidar Ruud, ANB
Foto: Vidar Ruud, ANB

En ny undersøkelse slår fast at selv om de fleste ønsker å opprettholde velferdstilbudet, vil de ikke bidra med å jobbe mer. –Det kommer ikke til å gå i fremtiden hvis ikke vi jobber både mer og smartere, sier Spektersjef Anne-Kari Bratten til ANB.

I anledning arbeidsgiverforeningen Spekters 20-årsjubileum mandag har Opinion Perduco på vegne av Spekter spurt folk hvordan det står til med både arbeidsviljen og ønsket om å opprettholde velferdsordningene.

Bare 38 prosent av dem med grunnskole ønsker å enten stå lenger i arbeid, eller øke stillingsprosenten, for å bidra til å opprettholde dagens velferdstilbud. Det er kun hos dem med minst fem års høyere utdanning at viljen er påtakelig, med 61 prosent som svarer ja. De yngste og de eldste svarer oftest ja, og menn svarer oftere ja enn kvinner.

– En stor andel av de spurte ønsker at vi opprettholder velferdstilbudet, men mange av dem ønsker ikke å bidra med å øke egen stillingsprosent eller øke pensjonsalderen sin, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Mange av de samme er kritiske til arbeidsinnvandring. Og så ønsker man en standardheving på velferdstjenestene, men vil ikke bidra med å jobbe mer. Da er det vanskelig å drive politikk altså, mener hun.

– Det høres ut som du mener det er et godt vant utvalg i undersøkelsen?

– Det er folk som ligger i den oljemarinerte hengekøya og tror at alt vokser inn i himmelen. Det aller vanskeligste med debattene om arbeidstidsordninger og velferdspolitikk, er at det ikke er nok realitetsorientering, slår Bratten fast.

Syv av ti kvinner og fem av ti menn vil helst jobbe like mye som i dag og ha samme lønn. To av ti kvinner og flere enn tre av ti menn jobber gjerne mer for å tjene mer.

I 1950 var det syv arbeidstakere bak hver pensjonist. I 2060 vil det være 1,7 arbeidstakere bak hver pensjonist i Norge.

– Det kommer ikke til å gå hvis ikke vi jobber både mer og smartere. Kvinner uten barn, eller med barn over 16 år, jobber mer deltid nå enn for ti år siden. Den gode nyheten er at kvinner med småbarn jobber mer, fordi barnehagereformen har virket, sier Bratten.

Hun minner om at den ukentlige arbeidstiden for øvrig faller, og at sykefraværet for kvinner øker.

– Et lyspunkt i undersøkelsen er at flere både menn og kvinner i deltid ville jobbet mer dersom arbeidstiden var mer tilpasset deres livssituasjon. Tallet har gått fra færre enn fem av ti i en lignende undersøkelse fra to år siden til nærmere syv av ti nå, konstaterer Bratten.

– Men det betyr at det er helt overmodent at denne regjeringen skjærer gjennom og endrer arbeidstidsbestemmelsene og setter ned det varslede arbeidstidsutvalget. Men hver gang vi skal ha en diskusjon om arbeidstidsordningene, så kommer alle kjepphestene fram. Det virker som en samlet fagbevegelse mener at vi ikke en gang skal utrede disse spørsmålene, slår Bratten fast.

Hun sier at det på ingen måte er forbundene i LO som er mest krevende. Det er nemlig de store profesjonsforbundene hun finner det mest krevende å diskutere arbeidstid med.

– For noen er det viktigere å bevare dagens arbeidstidsregler enn å få økt deltidsstillingene til hele stillinger. Det er å være museumsvokter, mener hun.

– Du mener oppgjørets time har kommet?

– Ja, det kan du godt si, at det er oppgjørets time. Nå må vi kunne ta denne diskusjonen. Hele fagbevegelsen burde være nysgjerrig, når så mange som 64 prosent av de deltidsarbeidende oppgir at de kunne ha jobbet mer dersom arbeidstiden var bedre tilpasset deres livssituasjon, sier Bratten.

12-timers vakter

12-timers vakter mot flere fridager skal voksne mennesker kunne bestemme selv, mener Bratten.

– Tillitsvalgte har siste ord på helt ordinære arbeidsplaner for å få velferdsproduksjonen til å gå rundt. Det er skjevfordelt. Når arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljø, så bør arbeidsgiver kunne ha siste ord på arbeidsplanen også, krever Spekter-sjefen.

Et annet funn i undersøkelsen er at mange heller vil øke det generelle skattetrykket enn å jobbe mer.

– Når folk heller vil skatte mer enn å jobbe mer, er det fare på ferde. Uansett hvor mye skatt du betaler, så trenger vi de kloke hodene og de varme hendene, avrunder Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. (ANB)

Les også saken på www.siste.no