spekter.no>Spekter mener>Ledere som rundingsbøye
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter
Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter

-Utfordringen framover er å utvikle kulturer som bidrar til gjennomføringsevne og resultatorientering, skriver Anne-Kari Bratten i Dagbladet

Stein Aabø peker både på et ledelses- og et demokratisk dilemma i sin kommentar «Jens har skylda, uansett» 22. mars.

Demokratiet er tjent med at ledere i offentlig sektor har handlekraft til å ta og gjennomføre beslutninger innenfor rammen av det politiske oppdraget de har fått. Gjørvkommisjonen pekte også på at lederne må styrke sin gjennomføringsevne og resultatorienterte lederskap.
I statens lederplattform stilles det krav om at ledere skal være «uegennyttige og varsomme». Samtidig skal de vise «prioriteringsvilje og handlekraft» så knappe ressurser anvendes målrettet. Forventningen er at lederen både skal organisere beslutningsprosesser, hvor det ideelle er å oppnå konsensus og samtidig kunne prioritere gjennom handlekraftig lederskap.
Aabø treffer derfor spikeren på hodet i sin beskrivelse av hvordan ulike saker blir sauset sammen og politisert av interesseaktørene i offentlig sektor, mens uenighet blir ordnet opp internt mellom partene i privat virksomhet. Der de ansatte i privat sektor forhandler med sin arbeidsgiver innenfor det Aabø beskriver som definerte og realistiske rammer, kan organisasjonene i offentlig sektor rette sin energi og sine klager mot toppen av den politiske pyramiden, slik Aabø beskriver det. Ingen går i fakkeltog for helhetlige prioriteringer og målrettet anvendelse av knappe ressurser. Der går lederen alene.

Beslutningene blir best når de har oppslutning. Men midt i maktspillet mellom interessentene og politikerne sitter det ledere som opplever hvordan det er å være rundingsbøye. Ledere i forvaltningen skal nå de målene våre folkevalgte har bestemt, og må selvsagt forholde seg lojalt til de rammene de får. Det er imidlertid ikke uvanlig at lederne i det offentlige opplever at det utkjempes omkamper på deres beslutninger - og at ansvaret for den beslutningen de har tatt skyves til politisk nivå. Utfordringen framover er å utvikle kulturer som bidrar til gjennomføringsevne og resultatorientering. Flere må interessere seg for helheten!

Innlegget skrevet av administrerende direktrør Anne-Kari Bratten og publisert i Dagbladet 5. april 2013