spekter.no>Spekter mener>Ingen bærekraftig utvikling

NRK Dagsrevyen hadde i går en reportasje om at mens europeere flest er villig til å jobbe mer for å redde arbeidsplassene, så jobber vi i Norge stadig mindre. Viseadministrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten var gjest i studio og slo fast at dette er ingen bærekraftig utvikling.

- Dersom vi ikke øker den samlede arbeidsinnsatsen betydelig i årene fremover vil vi ikke ha nok arbeidskraft verken til den delen av arbeidslivet som driver med økonomisk verdiskapning eller til velferdsstaten. Da står vi i fare for å knekke hele velferdsstaten vår, sa Bratten.

Hun pekte videre på at det er et paradoks at samtidig som stadig flere vil jobbe mindre har vi stadig økende forventninger til at samfunnet skal være betjent til alle døgnets tider.

- Vi vil jo gjerne kjøpe brød på søndag og ta nattbussen hjem etter julebordet og ikke minst ha masse leger på legevakten når vi kommer dit etter at fastlegen har avsluttet sin kontortid. Dette er heller ikke en bærekraftig utvikling, sa Bratten.  

På spørsmål om løsningen vil være arbeidsinnvandring advarte Bratten mot at vi utvikler et slags "Downton Abby-samfunn" i Norge. - Da får vi et samfunn der den importerte arbeidskraften sitter i samfunnets underetasje og skal betjene oss som sitter i salongen over med alle de jobbene vi ikke vil gjøre selv fordi vi har økonomi nok å betale for dem. Dette er et samfunn vi ikke vil ha i Norge, slo Bratten fast.