spekter.no>Spekter mener>Ikke nok Nokut
- Nokuts fullmakter må utvides slik at arbeidslivsrelevans blir et tydeligere kriterium for utvikling og godkjenning av nye studietilbud, skriver Anne-Kari Bratten i DN 5. november.
- Nokuts fullmakter må utvides slik at arbeidslivsrelevans blir et tydeligere kriterium for utvikling og godkjenning av nye studietilbud, skriver Anne-Kari Bratten i DN 5. november.

- Det er viktigere enn noensinne at myndighetene styrer utviklingen i høyere utdanning. Det er mer relevant å diskutere om Nokuts oppgaver bør utvides enn å diskutere nedleggelse, skriver Anne-Kari Bratten i et tilsvar i DN til Venstres Terje Johansen.

I avbyråkratiseringens navn fastslår Venstre-politiker Terje Johansen i DN 2. november at Nokut må legges ned. Han mener det er unødvendig å ha et organ som skal kontrollere kvaliteten ved universiteter og høyskoler. Etter Spekters syn er det imidlertid viktigere enn noensinne at myndighetene styrer utviklingen i høyere utdanning. Det er mer relevant å diskutere om Nokuts oppgaver bør utvides enn å diskutere nedleggelse.

I 2012 var det 1227 bachelortilbud og 937 mastergradstilbud, en dobling på ti år. Ungdommen kan i tillegg velge mellom 800 årskurs og nesten 1000 fagskoleutdanninger. Det er antagelig nok med 4000 studietilbud i et land med fem millioner innbyggere.

Selv om Nokuts rolle også er å godkjenne nye studietilbud, er det et faktum at universitetene og høyskolene har stor frihet til å opprette de tilbudene de selv vil. Johansen ønsker tydeligvis at frislippet skal utvides. Han burde heller spurt seg om den utvikling vi ser, er effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Når den lykkelige babyboomen fra etterkrigstiden skyller over landet som den noe mer krevende eldrebølgen, vil Norge ha massive problemer med å få nok arbeidskraft. Arbeidskraften skal også ha relevant kompetanse. Politikerne må før eller siden diskutere virkemidler for å styre ungdommens utdanningsvalg sterkere enn i dag. Nokuts fullmakter må derfor utvides slik at arbeidslivsrelevans blir et tydeligere kriterium for utvikling og godkjenning av nye studietilbud.

Innlegget er skrevet av administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, og sto på trykk i DN 5. november 2013.