spekter.no>Spekter mener>Bratten på P2: Arbeidsmiljøloven må tilpasses morgendagen

- Det er en tid for alt. Dagens arbeidslivbestemmelser har stort sett vært de samme siden 1950- og 60-tallet, mens samfunnet, arbeidslivet og familiestrukturen har endret seg. Nå er det konstruktivt å diskutere hvordan vi kan få en arbeidsmiljølov tilpasset morgendagens utfordringer, sa Spekters Anne-Kari Bratten på Nyhetsmorgen i P2 21.10.13.

I sendingen slo Fagforbundets leder Jan Davidsen fast at det vil være naturlig å gripe til avtaleverket dersom arbeidstakerne mister innflytelse gjennom lovverket. Han varslet at det kan bli mer uro på arbeidsmarkedet dersom regjeringen myker opp arbeidsmiljøloven.

Arbeidsminister Robert Eriksson understreket at regjeringen ønsker et mer fleksibelt, tidsriktig og modernisert arbeidsliv som også tar hensyn til dagens familiestruktur. 

Massivt arbeidskraftbehov 

Bratten forklarte at Dagens arbeidstidsbestemmelser hindrer utløsning av arbeidskraft.-Morgendagens utfordringer er først og fremst at Norge vil mangle massivt med arbeidskraft. Mens det i 1950 var 7 arbeidstakere bak hver pensjonist, vil det i 2060 være 1,7. Halvparten av de norske kvinnene som jobber deltid sier de kunne ha jobbet mer dersom de hadde fått en arbeidstid tilpasset sitt behov, sa Bratten.

Antikvariske bestemmelser om søndagsarbeid

Hun viste videre til at en del bestemmelser i dagens lov ble til i en tid da far var på jobb, gjerne i skiftordninger, og mor var hjemmeværende. - Vi har etter mitt syn også antikvariske bestemmelser når det gjelder søndagsarbeid. Vi kan jobbe 52 lørdager etter hverandre, men bare annenhver søndag, sa Bratten.

Arbeidsgiver må ha siste ord

Hun mente også at når arbeidsgiver legger frem en arbeidsplan som ivaretar HMS-hensyn og gir forsvarlig tilbud, må det være arbeidsgiver som har det siste ordet, ikke de tillitsvalgte. - Det kan ikke være sånn at politiske landsmøtevedtak skal rage over arbeidsgivers skjønn når det gjelder HMS, slik det er i Norge i dag. Den bestemmelsen må vi være beredt til å ta en diskusjon på, sa Bratten.

Hør hele innslaget fra Nyhetsmorgen i P2 her.