spekter.no>Spekter mener>Armod nok til alle
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

-Norske apotek har over 2500 kunnskapsrike farmasøyter som bør kunne avlaste fastleger og spesialisthelsetjenesten. Oppgaveglidning skjer hele tiden, og hverken kan eller bør bremses, skriver adm. direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten i et svarinnlegg i DN.

Fastlege Trine Bjørner, styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin, er i DN 13. august bekymret for Høyres forslag om at apotekene skal bidra mer i helsetjenesten, og kaller det et dårlig forslag. Bekymringene er unødige. Vi blir flere, vi blir eldre, behovet for helsehjelp øker, men i 2060 vil det bare være 1,7 yrkesaktive bak hver pensjonist. Særlig helsesektoren vil oppleve mangel på arbeidskraft. Det vil være oppgaver nok til alle i årene fremover, både fastleger og farmasøyter, og offentlige og private helseaktører. Helsevesenet har lang tradisjon for omstilling og endring. For bare noen år siden utførte leger oppgaver som sykepleiere gjør nå. Helsesekretærer utfører oppgaver som før var forbeholdt bioingeniører. Radiografen gjør oppgaver radiologen hadde monopol på. Medisinsk og teknologisk utvikling vil gi nye profesjoner som utfører helt nye oppgaver. Jeg opplever at det fra alle profesjoner vises interesse og vilje for nye oppgaver, og det er fortsatt helt nødvendig for at enda flere pasienter skal få nytte av nyvinningene

Norske apotek har over 2500 kunnskapsrike farmasøyter som bør kunne avlaste fastleger og spesialisthelsetjenesten. Oppgaveglidning skjer hele tiden, og hverken kan eller bør bremses. Apotekene hadde unødige bekymringer da butikkene begynte å selge Paracet og Ibux. Bjørner bør heller se det som en avlastning, enn som en bekymring, at kvinner kjøper en graviditetstest på apoteket i stedet for å be om en time hos fastlegen.