spekter.no>Spekter mener>22 000 forhandlingsarenaer
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten

- I sommer er det vanskeligere enn noensinne å sikre forsvarlig pasientbehandling på sykehusene, sier Anne-Kari Bratten til Dagens Næringsliv. Spekter har beregnet at det årlig er 22.000 forhandlingsarenaer om arbeidsplaner i norske sykehus.

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, viser til at det på hver avdeling på hvert sykehus forhandles både om en grunnturnus, så om arbeidsplan for påsken, en for maidagene, en for sommerferien, en for jula, og at grunnturnusen som regel reforhandles hver tredje måned.

– Vi kan jo ikke basere driften av sykehus på frivillighet blant ansatte, sier Bratten, og legger til: – Jeg kan forstå at folk ikke vil jobbe oftere enn tredje hver helg, men jeg kan enda bedre forstå at det ikke går å drive sykehus basert på frivillighet, sier Bratten.

Spekter og Bratten har ved flere anledninger pekt på paradokset ved at sykehuslederne har ansvaret for å sikre forsvarlig drift og helse, miljø og sikkerhet, men ikke har full råderett over å sette opp arbeidsplanene.

- Arbeidsgiver har i realiteten ikke styringsrett fordi tillitsvalgte kan nekte og godta arbeidsplanene uten begrunnelse, sier Bratten.   

Les hele saken i DN: 

- Jeg har ikke tatt til orde for at alle skal jobbe annenhver helg, men at arbeidsgiver må ha siste ordet når en arbeidsplan skal settes opp, sier Bratten i et intervju med P4: 
Ut mot helgejobbingsnekt - P4