spekter.no>Spekter mener>-Tilsynet må heve blikket

Arbeidstilsynet må være mer nysgjerrig på å finne årsaker til avvik, og oppfylle sin ambisjon om å gi innspill til myndighetene på strategisk nivå, skriver fagsjef i Spekter Anne Turid Wikdahl i DN 9. november.

Direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen har tydeligvis misforstått mitt innlegg om tilsynets strategiske satsing. Jeg argumenterer ikke for fritak for tilsyn, men etterspør aktiviteter knyttet til Arbeidstilsynets ambisjon om å gi faglige og strategiske innspill til myndigheter og andre aktører på arbeidsmiljøområdet.

Jeg ber Arbeidstilsynet heve blikket.

Tilsynet har gjennom mange år utviklet metodikk som har vist seg velegnet til å finne avvik. Nå bør det være mer nysgjerrig på å finne årsaker til avvik. I dag blir det avvik når ansatte bytter vakter for å få jobb og privatliv til å gå rundt, og når studenter jobber flere søndager på rad uten at det er avtalt med fagforeningen. En diskusjon om årsakssammenhenger kan bare gi mer kunnskap.

Svendsen minner om at enkelte arbeidsgivere bryter loven og dermed straffes. Det er vi kjent med. Men vi kjenner også til flere tilfeller der det forhandles frem kompensasjonsordninger som gjør at en i utgangspunktet ulovlig ordning blir helt lovlig. Dette har vi tatt opp med Arbeidstilsynet ved flere anledninger.

Spekter har foreslått at det nedsettes en arbeidstidskommisjon som ser nærmere på hvordan arbeidstidsordningene praktiseres. Dersom lovbrudd og avvik oppstår som følge av tilpasninger til virksomhetenes drift eller arbeidstagernes gjentatte behov, må det opp på bordet.

Arbeidstilsynet bør oppfylle sin ambisjon om å gi innspill til myndighetene på strategisk nivå.