spekter.no>Spekter mener>- Vi må ut av skyttergravene
- Diskusjonen mellom partene som skal utforme fremtidens arbeidsliv bør ha mindre preg av skyttergravskrig, mener Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter.
- Diskusjonen mellom partene som skal utforme fremtidens arbeidsliv bør ha mindre preg av skyttergravskrig, mener Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter.

Spekter vil jobbe på samme måte som i dag, uavhengig av hvem som kommer i regjering sier Gunnar Larsen til Ukeavisen Ledelse, og etterlyser en mer faktabasert diskusjon om hvordan fremtidens arbeidsliv skal se ut.

– Mange oppfatter nok at vi i Spekter allerede er spisse og tydelige i vår kommunikasjon når det gjelder behovet for å mobilisere mer arbeidskraft. Dette vil vi være tydelige på også fremover uavhengig av hvem som danner regjering, sier Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør i Spekter. 

Larsen håper at det for første gang i historien blir nedsatt en arbeidstidskommisjon av eksperter, som ser på arbeidsmiljøloven, tariffavtalene og dagens praksis i arbeidslivet. -Vi liker ikke begrepet fleksibilisering av arbeidsmiljøloven. Poenget må være at vi får tilpasset arbeidstiden slik at den tar hensyn til de ansattes, virksomhetenes og samfunnets behov. Kort sagt at den tar for seg helhetsbildet, og inneholder robuste løsninger for alle partene i arbeidslivet,forklarer han til avisen.

Les hele intervjuet: