spekter.no>Spekter mener>- Sekstimersdagen er i praksis innført for norske kvinner

-Det er et enormt paradoks at vi forlanger stadig flere tjenester på kveldstid og i helgene, men stadig færre vil jobbe på ubekvemme tider, sier Anne-Kari Bratten til media i forbindelse med turnusutfordingene i sykehusene .

Hun mener driften av sykehusene og helsesektoren ikke kan baseres på frivillighet. -Når arbeidsgiver ikke kommer til enighet med organisasjonene deres, så må arbeidsgiver få siste ordet, sier Bratten til VG.

Spekter har aldri foreslått å fjerne innstillingsretten, men mener NSF stiller tilleggskrav for å godkjenne turnusplaner som er i tråd med, og som regel bedre enn, det arbeidsmiljøloven tillater. Kravene kan eksempelvis handle om omfanget av helgearbeid og kompensasjon.

-Etter at NSF vedtok at de vil tariffeste at ikke noen skal jobbe hyppigere enn hver tredje helg, er det blitt enda vanskeligere. Jeg kritiserer ikke den enkelte sykepleier, men jeg kritiserer forbundet for å misbruke loven for å presse igjennom et organisasjonspolitisk mål som går ut over det arbeidsmiljøloven sier er tillatt organisering av arbeidet, sier Bratten til avisen.

Bratten understreker at vi kommer til å trenge 85000 nye årsverk i pleie og omsorg innen 20 år. -Flere må være villige til å jobbe heltid, men en del deltidsstillinger kan forklares med helgevaktene som må fylles opp. 27 prosent av sykepleierne jobber aldri helg, så de må også ta et tak. Vi må jobbe hardere med rekrutteringen. Og så er vi villige til å diskutere hvordan helgevaktene kan kompenseres bedre, selvsagt, avslutter hun. 

Les hele intervjuet i VG 28.06.2013

Hør også intervju hos P4: Paradoks at vi forlanger mer og NRK Dagsnytt  28. juni 2013.