spekter.no>Spekter mener>- Kvinner må jobbe mer
Faksimile fra Dagbladet 28. desember 2013
Faksimile fra Dagbladet 28. desember 2013

- Kvinner som vil la seg forsørge av en mann, har rett til det i et samfunn hvor valgfrihet står veldig høyt. Men altfor mange damer, særlig de som jobber deltid, blir sjokkerte når de oppdager hvor lav pensjon de får. Og for samfunnet er det ikke bærekraftig. Vi må alle jobbe mer for å sikre framtidas velferd. Arbeidsgivere må begynne å si nei til deltid for kvinner som ikke trenger det, sier Anne-Kari Bratten, til Dagbladet.

- Skal vi opprettholde verdens beste velferdssamfunn, må vi ha økonomisk verdiskapning. Og for å klare det, må vi ha arbeidskraft. Hvis jeg kan bruke min maktposisjon til å få fram at oljen ikke kommer til å ordne alt hvis vi skal ha samme velferdsnivå som nå, er det bra, sier Bratten till Dagbladet i forbindelse med avisens Maktkåring 2013.

- Jeg tar ikke til orde for å øke normalarbeidsdagen eller endre rammene i arbeidsmiljøloven. Jeg er opptatt av at hvert individ må jobbe mer. De som jobber deltid, må jobbe flere timer i uka, de som syns det er bekvemt å gå av med pensjon tidlig i 60-åra, må innse at de må jobbe lenger. Avtalen om inkluderende arbeidsliv er for pinglete. Vi må snakke om mobilisering mer enn inkludering. Den lavest hengende frukten, det vil si de det er lettest å mobilisere, er de kvinnene som allerede er i arbeidslivet, men som jobber deltid. 90 prosent av all deltid i Norge, er frivillig, og vi trenger den arbeidskraften, sier Bratten til avisen.

-Det er flott at vi har klart å redusere deltidsandelen blant småbarnsmødre etter at vi fikk full barnehagedekning. Men i samme periode har deltidsandelen økt blant kvinner uten barn eller med barn over 16 år. Det er viktig å understreke at det er legitimt å velge deltid når man har små barn eller ved sykdom. Men for øvrig mener jeg norske arbeidsgivere skal bli mye kjipere med å tilby kvinner deltid. Voksne damer som ikke er syke, og som ikke har små barn, skal ikke få deltid bare fordi de ønsker fredagen fri. Det går an å si nei til det, og flere av Spekters medlemsbedrifter, særlig helseforetakene, begynner nå si nei til deltid hvis det ikke foreligger særlige grunner. Heltid må være hovedregelen også fordi det er viktig for å sikre både kompetanseutvikling og kontinuitet i oppgaveløsningen, sier Bratten.

Anne-Kari Bratten mener den nye regjeringen er på feil kurs når de opprettholder skatteklasse to, kutter i pappapermen og øker kontantstøtten.- De kan kalle det familiepolitikk, og si at familiene er i stand til å velge selv. Men dette dreier seg ikke bare om familiepolitikk, det dreier seg om likestillingspolitikk og aller mest om arbeidslivspolitikk. Fordi kvinnene generelt tjener dårligere enn menn, blir det familieøkonomisk riktig at mor blir hjemme. Det betyr at kvinnene får en svakere tilknytning til arbeidslivet. Samfunnet trenger at kvinner jobber mer, og det har politikken lagt opp til gjennom bl.a. barnehageutbygging. Å øke kontantstøtten er et feil signal, sier Bratten.

Dagbladets maktpanel kårer Norges mektigste menn og kvinner innen bl.a. politikk og organisasjoner, og har rangert Bratten som en av organisasjonslederne med mest makt. 

Hele intervjuet med Anne-Kari Bratten kan du lese i Dagbladet 28.12.2013.