spekter.no>Spekter mener>Samarbeid for flere heltidsstillinger
Jan Davidsen i Fagforbundet og Anne-Kari Bratten i Spekter signerte avtalen som skal bidra til flere heltidsstillinger i sykehusene. (Foto: Ida von Hanno Bast / Dagens Næringsliv).
Jan Davidsen i Fagforbundet og Anne-Kari Bratten i Spekter signerte avtalen som skal bidra til flere heltidsstillinger i sykehusene. (Foto: Ida von Hanno Bast / Dagens Næringsliv).

Spekter og Fagforbundet har inngått en samarbeidsavtale. Målet er flest mulig hele, faste stillinger i sykehusene.

Avtalen innebærer blant annet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å:

  • se på konkrete løsninger på helgearbeidsutfordringen, slik at flest mulig kan få hele stillinger og at det blir minst mulig bruk av vikarer og midlertidige stillinger.
  • gjennomgå hvordan fordelingen av ubekvem arbeidstid kan gjennomføres på en bedre måte enn i dag.
  • utarbeide et inspirasjonshefte for de lokale parter i deres arbeid for å redusere ufrivillig deltid. I arbeidet med inspirasjonsheftet skal det gjennomføres forsøk i enkelte helseforetak, som støttes av partene sentralt slik at konkrete erfaringer blir beskrevet.

Fram mot overenskomstrevisjonen i 2012 vil partene diskutere hvordan tillegg for arbeid på lørdags- og søndag kan innrettes, slik at flere skal bli motivert til å jobbe i helgene.

- Målet vårt med denne avtalen er at flest mulig skal få faste og hele stillinger i sykehusene. Samtidig er det viktig at vi fortsatt ivaretar de rettighetene ansatte har fått etter lov- og avtaleverket. Dette er blant annet rett til redusert arbeidstid eller særlig tilrettelagt arbeid i visse livssituasjoner, sier Jan Davidsen, Forbundsleder i Fagforbundet.

- Vi er enige om at arbeidsplanene først og fremst må sikre god og forutsigbar kvalitet for pasientene 24 timer i døgnet alle årets dager. De ulempene dette medfører fordi noen må jobbe kveld, natt og helg må fordeles på flest mulige. Det vil i denne forbindelse særlig legges vekt på helgearbeidet, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter.