spekter.no>Spekter mener>Åpning av årets lønnsforhandlinger i Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter starter lønnsoppgjøret 2013 med innledende sentrale forhandlinger tirsdag 9. april fra kl. 10.00 i Spekters lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, 3. etg. Oslo.

De ulike arbeidstakerorganisasjonene er invitert inn på følgende tidspunkt:

Tirsdag 9. april 
kl 10:00 LO
kl 10:30 YS
kl 12:00 SAN 

Onsdag 10. april 
kl 13:00 Unio

Fredag 12. april 
kl 09:00 Akademikerne

De innledende sentrale forhandlingene omfatter virksomheter som blant annet Posten Norge AS, NSB, Avinor, Norges Bank og Statnett. Forhandlingsstart for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus blir fastsatt senere.

Forhandlingsleder i Spekter er administrerende direktør, Anne-Kari Bratten.

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 2: Norges Bank

Område 3: Avinor

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Område 5: Vy Buss

Område 6: NRK

Område 7: Tog

Område 8: Posten

Område 9: Øvrige virksomheter

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

Område 11: Øvrige helseforetak

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Område 13: Sykehus med driftsavtaler