spekter.no>Spekter mener>800 000 ansatte har ikke rettsvern mot kikking

Pressemelding: Arbeidsgiverforeningen Spekter reagerer kraftig på at hvem som helst kan be om innsyn i offentlig ansatte lønnsslipper. Spekter mener det er vanskelig å se at hensynet til åpenhet skal veie tyngre enn den enkeltes krav på personvern. Derfor har vi sendt brev til Justisdepartementet hvor vi ber om en grundig vurdering av forholdet mellom personopplysningsloven og offentleglova. Vårt ønske er en endring i offentleglova og en styrking av personvernet.

Spekter kan ikke se at hensynet til åpenhet og kontroll med forvaltningen tilsier at allmennheten skal få rett til innsyn i individuelle lønnsopplysninger eller andre personopplysninger.

– Det er vanskelig å se at hensynet til åpenhet skal veie tyngre enn den enkeltes krav på personvern. Retten til innsyn i lønnsopplysninger og personopplysninger bærer i større grad preg av kontroll med og overvåking av enkelt individer enn med virksomheten, sier viseadministrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten.

Bratten mener det er på høy tid at forholdet mellom offentleglova og personvernlovgivningen vurderes på nytt. Det må avklares hvor langt hensynet til individets behov for beskyttelse må vike for hensynet til offentligheten. De nye mulighetene vi har i dag til enkelt å kunne samle inn og bearbeide store mengder med informasjon aktualiserer en slik avklaring.

– Det er jo et paradoks at regjeringen har strammet inn muligheten for anonyme søk i offentlige skattelister. Samtidig som man helt anonymt kan kreve innsyn i detaljerte opplysninger om lønn og andre forhold for ansatte i virksomheter som er omfattet av offentleglova. Det at man anonymt kan be om innsyn i lønnslippen til offentlig ansatte gjør dette ekstra ille. Man kan ikke vite hvem som sitter med informasjon om deg. Det kan være alt fra nysgjerrige naboer til kriminelle, sier Bratten.

Lovens virkeområde ble betydelig utvidet i 2006. Dette har ført til kunstige og uheldige skiller mellom virksomhetene innenfor og utenfor loven.

– For eksempel kan TV2 skaffe seg en fordel i konkurransen med NRK ved at de kan skaffe innsyn i hva enkeltindivider i NRK tjener. Det samme gjelder for Oslo lufthavn Gardermoen som konkurrerer med flyplassene Torp og Rygge. I loven legges det også til grunn at NSB ikke er i konkurranse, men da har man sett helt bort fra at NSB er i konkurranse med andre transportmidler, sier Bratten.

Se Spekters brev til Justisdepartementet:

Kontakt oss

Larsen, Gunnar Direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk 988 41 531 gunnar.larsen@spekter.no