spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Arbeidsgiverforeningen Spekter takker for muligheten til å uttale seg om forslag til forskriftsendring.

Spekter støtter forslaget om at det kan tas gebyr når pasienter ikke møter til avtalt video- eller telefonkonsultasjon, og har for øvrig ingen kommentarer.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider