spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag om forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensonsordninger som følge av covid-19

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter at unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon blir forlenget.

Selv om arbeidskraftbehovet er betydelig mindre nå enn i begynnelsen av pandemien, anses dette som ønskelig for å kunne ha beredskap for at det fortsatt kan bli en mer krevende situasjon.

 

Les høringen her