spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag om deling av inntektsopplysningar frå Skatteetaten til pensjonsinnretningar og overføring av tilsynsmyndigheit etter OTP-loven til Skatteetaten

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter departementets forslag om at pensjonsleverandørene kan benytte informasjon fra a-ordningen.

Vi viser i den forbindelse til at Spekter, KS og Pensjonskasseforeningen i brev av 20. desember 2019 uttrykte behov for at også offentligtjenestepensjonsleverandører gis slik tilgang.

Videre støtter Spekter at tilsynet etter OTP loven overføres fra Finanstilsynet til Skatteetaten.

 

Les høringen her