spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.

Arbeidsgiverforeningen Spekter takker for invitasjonen til å avgi høringsuttalelse.

Spekter er opptatt av at det legges til rette for samarbeid, læring og utvikling av helsetjenester i takt med den teknologiske utviklingen. Spekter legger til grunn at forslaget tar i bruk det handlingsrommet personvernlovgivningen tillater, det vil si at personvernhensyn tillegges nødvendig vekt, men ikke står i veien for legitim bruk av persondata.

 

Følg også høringen på Regjeringens nettsider