spekter.no>Spekter mener>Likestilling i revers

Partene i arbeidslivet er enig om at regjeringens likestillingspolitikk mangler tiltak. -Situasjonbeskrivelsen i likestillingsmeldingen er relevant, men meldingen er dessverre tom for tiltak, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I et innslag på NRK frokostmorgen, får Bratten støtte av både Anders Folkestad i Unio og Peggy Hessen Følsvik i LO.

-Når man ikke tilbakefører fedrekvoten til 14 uker, er det å sette likestillingen i revers, sier Bratten.

Hun er også kritisk til at ikke skatteklasse 2 fjernes, eller at det innføres to barnehageopptat i året.

-I så måte er det grunn til å berømme det nye byrådet i Oslo, som har ambisjoner om to årlige barnehageopptak. Jo lenger en kvinne er hjemme etter fødselspermisjon, dess mindre sannsynlig at hun kommer tilbake i heltid. Er det noe Norge trenger, er det kvinner i heltid, sier Bratten.

Klikk her for å høre innslaget hos nrk.no