spekter.no>Spekter mener>Urovekkende mange masterutdanninger

Både Spekter og de andre store arbeidsgiverorganisasjonene mener det er urovekkende at andelen nordmenn som tar mastergrad fortsetter å øke. I et intervju med Aftenposten, sier Spektersjef Anne-Kari Bratten at utviklingen på ingen måte er fremtidsrettet.

Hun viser til prognoser der SSB har beregnet at det i 2030 vil være underskudd på 134 000 personer med yrkesrettet videregående utdanning og 36 000 med bachelorgrad, mens det vil være et overskudd på 6000 med mastergrad.

I følge Aftenposten, viser nye tall fra SSB at andelen nordmenn i trettiårene med høyere utdanning har økt fra 34,2 prosent i 2003 til 46,5 prosent i 2013. Andelen med mastergrad har økt fra 8,6 til 14,8 prosent.

- Universiteter og høyskoler etablerer mastergrader over en lav sko, svært ofte uten tilstrekkelig forankring i arbeidslivets behov. Dette fører til at mange blir overutdannet til det arbeidet som faktisk skal utføres. Resultatet kan bli at en del med høyere utdanning må ta jobber som krever lavere utdanning, sier Bratten til Aftenposten.

Les hele saken hos Aftenposten