spekter.no>Spekter mener>Siste høringsuttalelser>Høringssvar - forslag om utlevering av opplysninger fra a-meldingen til NAV

Det vises til høringsbrev datert 10. februar 2021 (19/9395) vedrørende utlevering av opplysninger fra a-meldingen til NAV.

Spekter støtter den foreslåtte endringen.

 

Følg også høringen på Skatteetstens nettsider her