spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Spekter viser til høring datert 28. mars 2019 vedrørende forskrift om arbeidstid for avlastere.

Spekter anser det som positivt at det tydeliggjøres at forskriften også omfatter avlastningstiltak for barn i fosterhjem. Spekter støtter også departementets forslag som åpner opp for lenger avlastningsperioder enn det som følger av dagens forskrift.

Les om høringen her.